HAY, LOUISE L.: MILUJ SVŮJ ŽIVOT

Audio player with visualization


Miluj svůj život - folderSvé tělo můžete uzdravit tak, že vydáte pozitivní energii při práci se svou myslí. Autorka vysvětluje, jak limitujeme své myšlení a názory a tím vytváříme ve své hlavě zárodky a příčiny nemocí. Kniha nás vede k pozitivním změnám v našem myšlení a vytváří prostředí, které nám dovolí prožít kvalitnější a hodnotnější život. Myšlenky a slova, která vyslovíme, náš život totiž tvoří.

UKÁZKA Z KNIHY

Tuto knihu jsem napsala, abych se s vámi, svými čtenáři, podělila o to, co vím a učím. Obsahuje části mé modré knížky nazvané Milujte své tělo, jež je širokou veřejností považována za směrodatnou práci zabývající se duševními postoji vyvolávajícími v těle různé nemoci.
Dostala jsem stovky dopisů, v nichž mne čtenáři žádali o více informací. Mnozí lidé, kteří byli mými osobními klienty, a také ti, kteří se zúčastnili mých domácích i zahraničních kurzů, na mě naléhali, ať si najdu čas na napsání této knihy.
Knihu jsem sestavila, abyste se při čtení cítili jako byste procházeli sezením, které provádím se svými soukromými klienty, a zároveň se zúčastnili některého z mých kurzů.
Budete-li provádět cvičení tak, jak se v knize postupně objevují, začnete ve chvíli, kdy je dokončíte, měnit svůj život.

CREDITS

Text: Louise L. Hay
Čte: Pavla Charvátová
Hudba: Petr Hanzlík
Zvuk: Vít Janata
Režie: Jan Drbohlav
© 2019 Euromedia

ODKAZY NA WEBU